Het gemaal is gelegen op loop afstand van TACOZIJL.

Het Woudagemaal is gebouwd in de nadagen van het stoomtijdperk. In de 19e en eerste helft van de 20e eeuw stonden ’s winters grote delen van Fryslân onder water. Om wateroverlast in Fryslân tegen te gaan, is in 1913 besloten een stoomgemaal bij Lemmer te bouwen.

Het Woudagemaal werd in 1920 geopend door Koningin Wilhelmina en heeft als grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld nog steeds een praktische functie in de Friese waterhuishouding.

STOOM, WATER EN ARCHITECTUUR

Het gemaal is vernoemd naar ir. Dirk Frederik Wouda (1880-1961), toen hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat. Hij was verantwoordelijk voor ontwerp en uitvoering van het gemaal in de stijl van de Amsterdamse School. Bij de berekening van de werktuigbouwkundige installaties werd ir. Wouda bijgestaan door ir. J.C. Dijxhoorn (1862-1941) van de Technische Hogeschool Delft.

MONUMENT OP STOOM

Tot de bouw van het elektrisch Hooglandgemaal in Stavoren (1966) werd het stoomgemaal gebruikt om het peil van het Friese oppervlaktewater te beheersen. Het gemaal komt nu alleen nog in actie bij extreem hoge waterstanden. 

Naast hulpgemaal is dit bijzondere gebouw nog op andere gebieden van grote betekenis. De schoorsteen met een hoogte van meer dan zestig meter is een herkenbaar punt (baken) voor schippers op het IJsselmeer. Daarnaast zijn het gebouw en de stoommachines trekpleisters voor architectuur- of stoomliefhebbers.

Het bouwkundig en technisch waardevolle Woudagemaal is sinds 1977 een beschermd monument en staat vanaf 1998 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO

Mogelijk gemaakt door: